KORSAN TIP

                                                                       
                     

Son yıllarda kanser başta gelmek üzere birçok hastalığın doğal yaşam biçiminden uzaklaşmamız ve çevre kirliliği nedeniyle arttığı söyleniyor.


 Aids ve kanser gibi, adı kendisinden daha korkunç olan bu tür hastalıklara tıp biliminin henüz tam bir çare bulamamış olması, insanların umutsuzluğa düşmelerine, bu umutsuzluktan birçok umut tacirinin çıkar sağlamasına, tıp adamlarının bu çıkarcıların cahillikleri ve pervasızlıkları karşısında duydukları tepki nedeniyle bugün artık dünyanın birçok üniversitesinde bilim dalı olarak açılan tamamlayıcı tedaviye de genellikle soğuk durmalarına neden oluyor. 
Bu soğuk duruş, hatta karşı tavır almak, meydanı alaylı halk hekimleriyle üfürükçülere bırakırken, hastalarda da olumsuz etkiler yaratabiliyor. 

Hastanın, merak ettiği ve doktorunun ne düşündüğünü anlamak istediği bir doğal tedavi konusunda anlaşılabilir bir yanıt yerine önemsenmeyen bir tavırla karşılaşması kendisinde bir umutsuzluğun doğmasına neden olabiliyor. Ben buna ‘Korsan Tıp’ veya ‘Kaçak Tıp’ demeyi şimdilik daha uygun buluyorum.

www.drmuratbas.com