KANSER, EVRENSEL BÜTÜNLÜĞÜN PARÇALANMASIDIR

                                                                     
Her bütünlük,hem kendisinden daha büyük bir bütünlüğün parçasıdır, hemde kendisinden daha küçük bütünlükleri barındırır. İnsan da evren adlı bütünlüğün bir parçası ve organ yada hücrelerden oluşan başka bütünlükleri içerir. Küçük bütünlüklerden beklenen, büyük bütünlüklerin ayrılmaz ve uyumlu bir parçası olarak bütünlük yasalarına uyumlu davranması ve küçük bütünlük(parça) olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesidir. Büyük bütün olarak insan da organ ve hücrelerinden yaşam bütünlüğüne uygun olarak çalışmalarını,fonksiyon görmelerini bekler.


İki tarafa da uzatılabilecek bütünlük hiyerarşisinde, her bir bütünlük kendi çıkarlarıyla bir üst bütünlüğün çıkarlarıyla çatışmamalıdır. Çatışma olduğunda, normal işleyen sistem, bütünlüğü tehlikeye atmadan problemin(çıkar çatışmasının) üstesinden gelir. Ancak,bunun bir sınırı vardır,sınır geçildiğinde bütünlük tehlikeye girer.


Bir devlet yada toplumun, bütünlüğüne karşı çıkan birkaç kişi yada çeteyle baş etmesi her zaman mümkün iken, isyancıların çoğunluğu ele geçirmesi bütünlüğün hayatını tehdit eder. Bu durumda devlet-toplum, ayrılıkçı olanları bütünle birleştirebilecek tedbirleri alır ve umut verici ortak hedefleri belirler. Ancak, isyanın uzun sürmesi halinde, başkaldırının bastırılmasının uzun vadede başarı şansı yoktur,hatta kargaşayı arttırır,kaosa sürükler.


Kanser, bütünlükten soyutlanmış klasik bir hastalık değildir. Kanser oluşumunda son derece farklı ve zekice planlanmış bir strateji vardır; diğer hastalıkların hemen hepsinde bedenin bir yada birkaç işlevinin bozukluğuyla kendini gösteren ve çözülmesi kolay bir durum vardır. Kanserde ise durum temelden farklıdır.www.drmuratbas.com