KANSER VE MASAJ


   www.drmuratbas.com


                                                                 
 Kanser nedeniyle ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi uygulanan birisinin beden imajı ters yüz olur. Görünümünden utanır, öz güvenini kaybeden. Cazibesi ve seksiliği azalır. Kimsenin ona dokunmak istemeyeceğini düşünür. Bedenine karşı bir nefret geliştirir.


Oysa dokunmak, en eski şifa yöntemlerinden birisidir. 

Ben kanser tedavisinde masajı bu nedenle programa mutlaka eklerim ve hasta yakınlarının ona sık sık dokunmalarını tavsiye ederim. Dokunmanın içerdiği şey, yaşama isteğini güçlendirir, bedeninin hiç de kaçınılması gereken birşey olmadığını hissettirir. Değerli ve güvenli bir bedeni olduğu hissine kapılan hastanın acıları azalır, iyileşmesi hızlanır. 

Erken doğmuş(prematüre) bebeklerde, dokunmanın yaşamı teşvik etmedeki önemine dair çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur. 


Duke üniversitesinden Dr. Saul Schanberg, ekibi ile bu olgunun biyolojik temelini, doğum sırasında annelerinden ayrılan bebek fareler üzerinde yaptıkları bir deney ile ispatladı. Fiziksel temas olmadığında, bedendeki hücrelerin bölünme ve gelişmesinin tam anlamıyla durduğunu kanıtladılar. Dokunulmayan farelerde büyüme-gelişme bir çeşit kış uykusuna geçmişti. Ayrıca, anne farenin bebeklerin çığlıklarına karşılık verme biçimi(sırtını nemli bir fırça ile sıvazlamak şeklinde) taklit edilmiş, hemen enzim üretimi ve üremeyi tetiklediği saptanmıştır. Bu deneyden çıkardığımız sonuç, şefkat ve özenle uygulanan fiziksel temas, yetişkin insanlarda yaşama gücünü sadece duygusal düzeyde değil, biyolojik düzeyde de uyarmaktadır.

Dokunma, aynı zamanda kişinin, berelenmiş ve örselenmiş bedeni ile barışmasını sağlar. Beden bu örtük mesajla “önemli” olduğu, kabul edildiği ve insanlar arasında hala bir yeri olduğu hissiyle kendine özgü bir cevap verir. Miami Üniversitesi’nden FIELD, haftada 3(üç) kez, otuzar dakikalık masajların meme kanserli hastalarda stres hormonlarının üretimini azaltıp, doğal katil hücrelerin oranını arttırdığını göstermiştir. Üstelik bu kişiler hem daha dingin oluyorlar hem de ağrıları azalıyordu, demiştir.