GAPS DİYETİ İLE İYİLEŞEN HASTALIKLAR

                                                    


"Bağırsak ve Psikoloji Sendromu veya GAPS; öğrenme güçlükleri ve mental bozukluklar olan otizm, ADHD/ADD (DEHB/DEB), disleksi, dispraksi, bağımlılıklar, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, bipolar bozukluk, şizofreni, epilepsi, yeme bozuklukları ve çoğu diğer mental durumları ve beynin fonksiyonlarını etkilemektedir. Bu durumların çoğunun belli bir teşhis etiketi yoktur ve kendilerini bildiğimiz çeşitli mental-semptomların bir karışımı olarak göstermektedirler; bunlar, mod değişimleri, hafıza ve bilişsel problemler, davranışsal ve sosyal problemler, panik ataklar, anksiyete, istemsiz hareketler, çeşitli tikler, duyusal problemler, ve bunlar gibidir.   Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu veya GAPS, sağlıksız bir bağırsaktan kaynaklanan çeşitli kronik fizyolojik durumları kapsamaktadır; bunlar otoimmünsel durumlar (çölyak hastalığı, römotoid artirid, diyabet tip1, MS, ALS, sistematik lupus eritematoz, östeoartirid, Crohn’s Hastalığı, ülseratif kolit, otoimmüniteye bağlı cilt problemleri, vb.), atopik durumlar (astım, egzema, çeşitli alerjiler), gıda alerjileri veya intoleransları (ana akım tıpta atopik durum olarak nitelendirilmez),kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, ME, çoklu kimyasal hassasiyet, artirit, adet öncesi sendromu ve diğer menstürel(regl) problemleri, çoğu endokrin bozuklukları (tiroid, adrenal ve diğer) ve tüm sindirim problemleri, irritabl bağırsak sendromu (IBS), gastrit ve çeşitli kolitler. 

Çoğu durum bu teşhis kutucuklarının hiçbirine uymaz ve çeşitli semptom karışıklıklarına neden olabilir: sindirim problemleri, halsizlik, iştahsızlık..., kas zayıflığı, kramplar ve anormal kas tonu, kaslarda ve eklemlerde ağrı ve acı, cilt problemleri, hormonal anormallikler.


    Neredeyse tüm bu vakalarda Bağırsak ve Psikoloji/Fizyoloji Sendromlarının semptomları örtüşmektedir: bir yanda mental(zihinsel) problemleri olanlarda fiziksel semptomlar görülürken (ağrılı eklemler ve kaslar, halsizlik-güçsüzlük(fatigue), cilt problemleri, astım, hormonal problemler, otoimmünite); diğer bir yanda da fiziksel problemleri olanlarda mental (zihinsel) semptomlar görülmektedir (örneğin depresyon, ‘sisli beyin’, konsantre olamama, mod dalgalanmaları, uyku anormallikleri, hafıza problemleri, anksiyete, tremor/titreme, tikler vb). 

Sindirim sistemi iyi olmadığında; sindirim sistemi beslenmenin ana kaynağı olmaktan ziyade, bedendeki toksisitenin ana kaynağına dönüşür; vücutta fonksiyon bozukluğu görülür. Bu rahatsızlığın semptomlarını her organ, her sistem gösterebilir; genellikle de çoğu kişide bazı semptomları görülür. Sonuç olarak; bu nedenle ana akım tıp için  hastayı derine inip iyice anlama ve yardım etme  açısından GAPS hastaları en zorlularıdır."