SARI HUMMA (yellow fever) NEDİR?

                                                         


Sarı humma, grip benzeri bir tablodan, ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık semptomlarına yol açan akut viral bir hastalıktır. Sarı humma sivrisinekler ile bulaşan ve kliniği üst solunum yolu infeksiyonu benzeri bir tablodan ağır hepatit ve hemorajik ateşe kadar değişen bir tablo ile seyreder.
Sıklık ve görüldüğü yerler
Hastalık artık sadece sahra-altı Afrika ve Güney Amerika’nın tropikal bölgelerinde görülmektedir. Afrika’da hastalığı yayan çeşitli vektörler vardır ve vakaların büyükçoğunluğu Afrika’dan bildirilmektedir. Vaka ölüm oranı yaklaşık olarak %23’tür ve en büyük mortalite infant ve çocuklardadır. Güney Amerika’da vakaların büyük çoğunluğu Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador ve Peru’nun ormanlık alanlarında çalışan genç erkeklerde görülmektedir. Güney Amerika’da vaka ölüm oranı yaklaşık %65’tir.
Yolcularda risk
Seyahat eden kişilerde sarı humma enfeksiyonu nadir olarak görülmekle birlikte, endemik zonda kırsal alanı ziyaret eden aşısız kişilerde fatal vakalar görülebilir. Endemik zon aşağıdaki haritalarda gösterilmektedir.
Sarı humma güvenilir ve etkin aşısı sayesinde aşı ile korunulabilir hastalıklardandır. Uluslararası düzenlemeler bazı ülkelere ve bazı ülkelerden seyahat sırasında aşının yapıldığına dair kanıt istemektedir. Aşılanan kişiler için DSÖ tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde aşağıda örneği görülen bir “uluslararası aşı sertifikası” doldurulmalı ve tarihi kaydedilerek mühürlenmelidir. Bu sertifika 10 yıl boyunca geçerlidir. Her 10 yılda bir yenilenmelidir.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Sağlık Merkezleri bu konuda yetkilendirilmişlerdir. Aşı uygulaması yapılan sağlık merkezleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi genel müdürlüğün İstanbul Karaköy Sağlık Merkezi’nin 0 212 293 36 74 ya da Ankara Esenboğa Havalimanı Sağlık Merkezi’nin 0 312 398 05 59 no’lu telefonundan alınabilir.